Περιγραφή

Το βιβλίο Ακαδημαικά Αγγλικά για Χημεία είναι ειδικά σχεδιασμένο για φοιτητές που σχεδιάζουν να ξεκινήσουν ένα πανεπιστημιακό πρόγραμμα Χημείας στο οποίο το μέσο διδασκαλίας είναι η αγγλική γλώσσα. Στόχος του βιβλίου είναι να αναπτύξει τις γνώσεις σας σχετικά με τους ακαδημαϊκούς και επιστημονικούς κανόνες και να βελτιώσει τις δεξιότητές σας στους ακόλουθους τομείς:

την ανάγνωση και κατανόηση άρθρων γενικής Χημείας
την κατανόηση διαλέξεων χημείας και του τρόπου καταγραφής σημειώσεων των κυρίως θεμάτων
τη συγγραφή για διαφορετικά ακροατήρια και σκοπούς μέσα στον ίδιο κλάδο
την αποτελεσματική συμμετοχή σας σε ακαδημαικά σεμινάρια και συζητήσεις
την προετοιμασία και σχεδιασμό αποτελεσματικών επιστημονικών παρουσιάσεων
τη βελτίωση του ακαδημαϊκού λεξιλογίου και των εμφανών χαρακτηριστικών γραμματικής
τη βελτίωση των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων γραφής και των ακαδημαϊκών συμβάσεων
τη βελτίωση των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων μελέτης όπως ο προγραμματισμός και η λήψη σημειώσεων
τη βελτίωση της κριτικής σας αντίληψης και έκφρασης
τη βελτίωση ανεξάρτητων ερευνητικών πρακτικών

Σχόλια


Δείτε κι αυτά