Περιγραφή

Γιατί η αγάπη δεν είναι μόνο για μια μέρα, ούτε έχει πάντα την ίδια μορφή.

Σχόλια