Περιγραφή

Κίτρινα φύλλα
Το εξώφυλλο είναι λίγο σκισμένο
Έκδοση 1983

Σχόλια