Περιγραφή

Εισαγωγή, Μετάφραση, Σχόλια: Κορδάτος Γιάννης
Εκδοση:1980
Σελίδες:228
Μέτρια κατάσταση.
Βιβλίο τσέπης.

Περιγραφή:
Το βιβλίο από την "Περιήγησιν Ελλάδος", που εκδίδεται και μεταφράζεται σε τούτο τον τόμο, έχει τον τίτλο "Κορινθιακά", που δεν είναι διόλου σωστός. Θα έπρεπε να επιγράφεται Κορινθιακά και Αργολικά, γιατί ο Παυσανίας δεν περιορίζεται στο να περιγράφει μόνο τα κάθε λογής μνημεία και δημόσια ιδρύματα που είδε στην Κόρινθο, στη Σικυωνία και γενικά στην κορινθιακή περιοχή, αλλά περιγράφει με το ίδιο ενδιαφέρον και τα μνημεία και τα δημόσια ιδρύματα όλη της Αργολικής περιοχής, καθώς και της Αίγινας. Γι' αυτό και τα γραφόμενα του έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί μας κατατοπίζουν σ' ένα σωρό αρχαιολογικά, μυθολογικά και ιστορικά ζητήματα της περιοχής αυτής, μια που δεν σώθηκαν τα όσα έγραψαν ο Εύμηλος, ο Ακουσίλαος και άλλοι για την παλιά Ιστορία της Αργολίδας.
Βέβαια ο Παυσανίας δεν είναι πηγή αλάθευτη, γιατί δεν ταξινομεί το υλικό που παίρνει είτε από την ιερατική στοματική παράδοση του καιρού του, είτε από γραπτά κείμενα, και ούτε το περνάει από το κόσκινο της κριτικής.
Ωστόσο είναι η μόνη πηγή για πολλά ζητήματα και γι' αυτό πρέπει να τον συμβουλευόμαστε κάθε φορά που έχουμε να λύσουμε προβλήματα που σχετίζονται με την ελληνική προϊστορία και μάλιστα προβλήματα που έχουν άμεση σχέση με την ελληνική μυθολογία.

Σχόλια