Περιγραφή

Βοήθημα για τη λύση ασκήσεων φυσικής.
Περιέχει συνοπτική θεωρία από τα μαθηματικά, με παραδείγματα και ασκήσεις από τη φυσική. Στο τέλος υπάρχουν πίνακες με τα φυσικά μεγέθη, τις μονάδες μέτρησης,τις μετατροπές τους και μαθηματικό τυπολόγιο.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά
Βιβλία από τον ίδιο συγγραφέα