Περιγραφή

Με αφορμή την εξεταστέα ύλη του Λυκείου, οι συγγραφείς επιδιώκουν, με παραδείγματα από την καθημερινή μας ζωής και case studies, να προσεγγίσουν τη δυναμικά αναπτυσσόμενη επιστήμη του management. Επίσης, στις σελίδες του βιβλίου θα βρείτε: σχηματική απεικόνιση σημαντικών εννοιών και ορισμών, 330 ερωτήσεις της μορφής Σωστό ή Λάθος, 190 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, 25 διαγωνίσματα με τη δομή των πανελλαδικών εξετάσεων, 14 ασκήσεις αποτελεσματικότητας- αποδοτικότητας, πίνακες οικονομικών- διοικητικών ορισμών, τυπολόγιο.

Σχόλια