Περιγραφή

Δέκα ιστορίες που γράφτηκαν στην επταετία της χούντας και λίγο μετά, με κεντρικό ήρωα το ίδιο πρόσωπο.
Δέκα ομόκεντρες ιστορίες που περικλείουν μια κοινωνία, που κλυδωνίζεται στις αντιθέσεις και τις αντιφάσεις της...

Σχόλια


Δείτε κι αυτά