Περιγραφή

Ανάλυση της επικούρειας φιλοσοφίας με σκοπό να γίνει βατή από όλο το κοινό.

Σχόλια