Περιγραφή

Το βιβλίο απευθύνεται στους Υποψήφιους των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τις οικονομικές σχολές και περιλαμβάνει:

- διευκρινίσεις μεθοδολογίας για τη σωστή αντιμετώπιση των ασκήσεων σε κάθε κεφάλαιο χωριστά,
- ασκήσεις προς λύση σε κάθε κεφάλαιο,
- συνδυαστικές ασκήσεις,
- προτάσεις τύπου Σωστό - Λάθος,
- ασκήσεις τύπου Πολλαπλής Επιλογής,
- αναλυτικό τυπολόγιο με καταγεγραμμένους όλους τους τύπους και με ανάλογες διευκρινίσεις, όπου αυτό απαιτείται.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά