Περιγραφή

ΠΕΡΙ ΕΝΥΠΝΙΩΝ

Τα όνειρα μην τα φοβάσαι
Ειδάλλως όνειρα θα μείνουν
Κυνήγα τα σα δεν κοιμάσαι
Κι ενσαρκωμένο φως θα γίνουν
Τουλάχιστον κάποιο μικρό τους μέρος
Για τ’ άλλα μέτρα τις ουλές σου
Κάθε χειμώνα κάθε θέρος
Ωσότου γίνουν προσευχές σου.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά