Περιγραφή

- Νεοελληνική έκδοση του κειμένου
- Νόημα
- Γραμματική, συντακτική ανάλυση
- Ερμηνευτικά, πραγματολογικά σχόλια
- Απαντήσεις των σχολικών ερωτήσεων - ασκήσεων
- Ορισμός των εννοιών του λεξιλογικού πίνακα
- Αναλυτική θεωρία ετυμολογικού - γραμματικής - συντακτικού
- Σχολιασμός γνωμικών παραθεμάτων του σχολικού βιβλίου
- Πρόσθετες ασκήσεις
- Πρόσθετες εργασίες από το βιβλίο του εκπαιδευτικού
- Προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης
- Ανάλυση στα παράλληλα κείμενα του σχολικού βιβλίου

Σχόλια