Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει την ύλη για την πραγματική ανάλυση που διδάσκεται στη θετική και τεχνολογική κατεύθυνση της Γ΄λυκείου και αποτελεί βοήθημα τόσο για τις πανελλήνιες εξετάσεις όσο και για την παρουσίαση των εννοιών της ανάλυσης μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας από τους διδάσκοντες. Όλη η ύλη αναπτύσσεται σε δύο τόμους.

Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει:
- Σχέδιο μαθήματος, όπου αναφέρονται οι στόχοι κάθε μαθήματος
- Φύλλα εργασίας, με τις απαντήσεις τους
- Ερωτήσεις εμπέδωσης - ελέγχου γνώσεων, με τις απαντήσεις τους
- Παρουσίαση του μαθήματος, με όλο το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο τόσο για την παρουσίαση του φύλλου εργασίας όσο και για την πλήρη κατανόηση όλων των εννοιών του κεφαλαίου
- Λυμένες ασκήσεις και αναλυτική παρουσίαση
- Ασκήσεις με σύντομη λύση - υπόδειξη και ασκήσεις προς λύση

Στο τέλος του βιβλίου παρατίθενται αναλυτικές λύσεις όλων των προτεινόμενων ασκήσεων.

Σχόλια