Περιγραφή

Συμμετοχή και αυτοδιαχείριση.
Ελάχιστα σημειωμένο.
Πολύ καλή κατάσταση.

Σχόλια