Περιγραφή

Αριθμός Τεύχους 1500
14 Απριλίου 1995.
Πολύ καλή κατάσταση.

Σχόλια