Περιγραφή

Το παρόν βιβλίο διαπραγματεύεται το αντικείμενο των δορυφορικών επικοινωνιών. Περιέχει τη θεμελίωση και τις βασικές έννοιες και αρχές που διέπουν τις δορυφορικές επικοινωνίες και παρέχει τη βάση για την κατανόηση των πλέον σημαντικών σχεδιαστικών ζητημάτων και επιλογών που σχετίζονται με δορυφορικές ζεύξεις.

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται, κυρίως, σε φοιτητές της ανώτατης εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται για τις δορυφορικές επικοινωνίες. Παράλληλα, απευθύνεται και σε μηχανικούς τηλεπικοινωνιών, οι οποίοι επιθυμούν να ισχυροποιήσουν τις γνώσεις τους.

Οι αναγνώστες του βιβλίου αυτού αναμένεται να διαθέτουν βασικές γνώσεις της θεωρίας κεραιών και ασυρμάτων ζεύξεων καθώς και της διαμόρφωσης σημάτων. [...]

(από την εισαγωγή του βιβλίου)

Σχόλια


Δείτε κι αυτά