Περιγραφή

[...] Το βιβλίο αυτό γράφτηκε, έχοντας κατά νου μια σειρά μαθημάτων προχωρημένου προπτυχιακού επιπέδου σε τμήματα μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων και μηχανικών υπολογιστών. Στα προαπαιτούμενα, για τη χρήση αυτού του βιβλίου, είναι μια σειρά μαθημάτων στα βασικά θέματα των υπολογιστών και μια σειρά μαθημάτων στις θεμελιώδεις έννοιες της επιστήμης των ηλεκτρολόγων μηχανικών. Γνώση συστημάτων ελέγχου θα ήταν χρήσιμη, αλλά δεν προαπαιτείται. Το εγχειρίδιο αυτό αποτελεί μια περιεκτική και μοντέρνα πραγματεία πάνω στα ολοκληρωμένα μικτά συστήματα, που βασίζονται σε υπολογιστή. Το βιβλίο καλύπτει θεμελιώδεις έννοιες, αρχίζοντας με τις φυσικές ιδιότητες, συνεχίζοντας με τη μαθηματική μοντελοποίηση και την προσομοίωση σε υπολογιστή και τελειώνοντας με εφαρμογές, οι οποίες διευκρινίζονται με αριθμητικά και πειραματικά αποτελέσματα. Διερευνά όλα τα βασικά ζητήματα της μηχατρονικής και προσφέρει λεπτομερή παρουσίαση επιλεγμένων συσκευών, καθώς και αρκετά παραδείγματα εφαρμογών ΜΑΤLΑΒ, Simulink και LabVIEW. Τα ΜΑΤLΑΒ και Simulink είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της εταιρείας The Math Works, Inc. Το LabVIEW είναι ένα προϊόν της National Instruments.

Το βιβλίο αυτό περιέχει μια ενοποιημένη παρουσίαση των αισθητήρων, των ενεργοποιητών, των τμημάτων ρύθμισης σήματος (signal conditioning) και ελέγχου (όπως τα εξαρτήματα μετατροπής και μετάδοσης του σήματος), καθώς και των τμημάτων μετάδοσης μηχανικής και ηλεκτρικής ισχύος. Οι ενισχυτές ισχύος και οι σερβοβαλβίδες είναι τυπικά εξαρτήματα μετατροπής σήματος σε ισχύ, ενώ οι αισθητήρες μετατρέπουν τις φυσικές ποσότητες των εξαρτημάτων της μετάδοσης ισχύος σε σήματα. [...]

(από τον πρόλογο του βιβλίου)

Σχόλια


Δείτε κι αυτά