Περιγραφή

Το βιβλίο "Εισαγωγή στα συστήματα Radar" καλύπτει σε βάθος τις θεμελιώδεις αρχές του radar και τη σχετική τεχνολογία. Είναι χρήσιμο τόσο στον σπουδαστή, όσο και στον εν ενεργεία μηχανικό. Το βιβλίο βασίζεται στα μαθήματα που παρέδιδε επί πολλά χρόνια ο Δρ. Skolnik, αλλά και στην μακρόχρονη και πολύπτυχη εμπειρία του ως μηχανικού radar. Αυτό το βιβλίο θα πρέπει να βρίσκεται στη βιβλιοθήκη όλων των ενδιαφερόμενων ή ασχολούμενων με το radar.

Η τρίτη έκδοση έχει πλήρως αναθεωρηθεί. Ενσωματώνει πολλές από τις προόδους που συνέβησαν στον τομέα του radar τα τελευταία χρόνια, ενώ παρουσιάζει τις βασικές αρχές του radar με σαφή και κατανοητό τρόπο. Όπως και οι προηγούμενες δυο εκδόσεις αυτού του δημοφιλούς βιβλίου για το radar, η παρούσα έκδοση παρέχει εισαγωγική ύλη για το radar ως ένα ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο έχει πολλές και σημαντικές πολιτικές και στρατιωτικές εφαρμογές.

Nέα ύλη στην παρούσα έκδοση:
- Περιλαμβάνονται προβλήματα και ερωτήσεις στο τέλος κάθε κεφαλαίου. Έχουν προστεθεί ή ενημερωθεί αρκετά ζητήματα, περιλαμβανομένης της ψηφιακής τεχνολογίας, της αυτόματης ανίχνευσης και ιχνηλάτησης στόχου, της τεχνολογίας doppler, των αερομεταφερόμενων radar και της αναγνώρισης στόχου. Τα κεφάλαια έχουν αναδιοργανωθεί με βάση τις διδακτικές εμπειρίες του συγγραφέα.

Σχόλια