Περιγραφή

Περιέχει:
Πρόλογο, Εισαγωγή, Επισκόπηση της Προσέγγισης Μέσω Μοντελοποίησης Στην Επιχειρησιακή Έρευνα, Εισαγωγή στον Γραμμικό Προγραμματισμό, Επίλυση Προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού : Η Μέθοδος Simplex, Η Θεωρία της Μεθόδου Simplex, Δυτική Θεωρία, Γραμμικός Προγραμματισμός Υπό Αβεβαιότητα, Άλλοι Αλγόριθμοι Γραμμικού Προγραμματισμού, Το Πρόβλημα Μεταφοράς και Εκχώρησης, Μοντέλα Βελτιστοποίησης Δικτύων, Δυναμικός Προγραμματισμός, Ακέραιος Προγραμματισμός, Μη Γραμμικός Προγραμματισμός, Μεταευρετικοί Αλγόριθμοι, Θεωρία Παιγνίων, Ανάλυση Αποφάσεων, Θεωρία Ουρών Αναμονής, Θεωρία Αποθεμάτων, Μαρκοβιανές Διαδικασίες Λήψης Αποφάσεων, Προσομοίωση,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Κυρτότητα,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Κλασικές Μέθοδοι Βελτιστοποίησης,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Πίνακες και Πράξεις με Πίνακες,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: Πίνακας Κανονικής Κατανομής, Απαντήσεις σε Επιλεγμένα Προβλήματα,
Ευρετήριο

Σχόλια