Περιγραφή

Αντικείμενου του βιβλίου αυτού είναι η παρουσίαση κειμένων στην ελληνική, αγγλική, γαλλική και ιταλική γλώσσα που εξειδικεύονται στου τομείς των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, καθώς επίσης της αρχιτεκτονικής και της χωροταξίας.

Τόσο στον τομέα της αγγλικής, όσο της γαλλικής και της ιταλικής γλώσσας, πέραν του εξειδικευμένου εννοιολογικού περεχομένου και λεξιλογίου, στο παρόν πόνημα, έχει δοθεί προτεραιότητα στο να γίνονται αναφορές σε κείμενα του οικείου πολιτισμού, όπου αυτό ήταν δυνατό. [...]

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι σπουδές στο εξωτερικό, είτε σε προπτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο, η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας, όπως το Erasmus, απαιτούν τη γνώση μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών. [...]
Ακόμα απευθύνεται και σε όλους όσοι ασχολούνται με περισσότερες της μίας, από τις γλώσσες αυτές και θέλουν να συσχετίσουν τις γνώσεις τους, εφόσον κάθε τομέας του βιβλίου (αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά) μπορεί να λειτουργήσει, και να είναι χρήσιμος στους αναγνώστες, είτε μεμονωμένα και ανεξάρτητα, είτε σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους.

(από την Εισαγωγή του βιβλίου)

Σχόλια


Δείτε κι αυτά