Περιγραφή

Το παρόν βιβλίο πραγματεύεται τα δίκτυα δομημένης καλωδίωσης και, συγκεκριμένα, με τη δομή τον εξοπλισμό τους και τους κανόνες με βάση τους οποίους πρέπει να γίνεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση τους. Τα δίκτυα δομημένης καλωδίωσης παρέχουν την απαιτούμενη καλωδιακή και συναφή υποδομή για την υποστήριξη ενός μεγάλου πλήθους εφαρμογών (με προεξάρχουσα τη δικτύωση των υπολογιστών) και η σωστή και ορθολογική ανάπτυξη τους συνιστά τόσο απαίτηση όσο και πρόκληση.

Πιο συγκεκριμένα, στο βιβλίο εξετάζονται τα παρακάτω επιμέρους θέματα:
- Οι εφαρμογές (ασθενών ρευμάτων) που καλείται να υποστηρίξει ένα δίκτυο δομημένης καλωδίωσης. Αυτές είναι:
- Η κλασική τηλεφωνία και οι συνδέσεις ΙSDΝ (συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης ιδιωτικού τηλεφωνικού κέντρου -Private Branch Exchange ή PBX-).
- Η δημιουργία τοπικών δικτύων υπολογιστών (Local Area Networks ή LANs).
- Η ενδοεπικοινωνία.
- Οι διατάξεις επιτήρησης και ελέγχου (κάμερες, συναγερμοί κλπ).
- Τα συστήματα πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας.
- Διάφορα συστήματα ελέγχου (π.χ. του συστήματος κλιματισμού, των ανελκυστήρων κλπ). [...]

(από τον πρόλογο του βιβλίου)

Σχόλια


Δείτε κι αυτά