Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό έχει τα αναγκαία θεωρητικά στοιχεία γαι τον τρόπο υπολογισμού της απόδοσης των φωτοβολταϊκών και των αιολικών εγκαταστάσεων, τα απαραίτητα στάδια που πρέπει να ακολουθηθούν για την επιλογή του είδους της εγκατάστασης (κτιρίων ή εδάφους, μονίμου προσανατολισμού ή περιστρεφόμενη), καθώς και τον τρόπο τοποθέτησης και σύνδεσης. [...]

(από τον Πρόλογο των συγγραφέων)

Σχόλια


Δείτε κι αυτά