Περιγραφή

Η Γραμμική Άλγεβρα αποτελεί κλάδο των Μαθηματικών, συγχρόνως όμως χρησιμοποιείται ευρέως σε πολυάριθμες εφαρμογές, όπως στις Διαφορικές Εξισώσεις, στη Μηχανική, στη Θεωρία Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, στο Γραμμικό Προγραμματισμό, στον Αυτόματο Έλεγχο κ.α. Στο παρών σύγγραμμα δίνεται έμφαση σε βασικά κεφάλαια Γραμμικής Άλγεβρας τα οποία είναι απαραίτητα για τους φοιτητές Πολυτεχνικών Σχολών. Η δομή της ύλης εκάστου κεφαλαίου ταξινομείται ως εξής: Αρχικά αναπτύσσεται η βασική θεωρία εμπλουτισμένη με λυμένα αντιπροσωπευτικά παραδείγματα, ενώ στο τέλος κάθε κεφαλαίου ακολουθούν ασκήσεις, συνοδευόμενες από τις λύσεις τους.

(πρόλογος του βιβλίου)

Σχόλια