Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό αποτελείται από δύο μέρη.

Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται η ύλη των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών που συνήθως διδάσκεται στους πρωτοετείς φοιτητές Πολυτεχνικών και Φυσικομαθηματικών Σχολών στα Ελληνικά Πανεπιστήμια. Έχει δοθεί ιδιαίτερο βάρος στις εφαρμογές και στις ασκήσεις ώστε να γίνεται με σαφήνεια κατανοητός ο τρόπος που εφαρμόζουμε τη θεωρία στην επίλυση Μαθηματικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε στην επιστήμη που σπουδάζουμε.

Στο δεύτερο μέρος αναπτύσσεται το πακέτο Συμβολικής Άλγεβρας Mathematica® που μας επιτρέπει μέσα σε ένα ιδανικό περιβάλλον να δουλεύουμε και να προσπαθούμε να λύσουμε Μαθηματικά προβλήματα με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Πρόκειται ουσιαστικά για μία γλώσσα προγραμματισμού που ενοποιεί τη δυνατότητα του χρήστη να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα συμβολικές, αριθμητικές και γραφικές μεθόδους για να επιλύει Μαθηματικά προβλήματα.

Η συγγραφή ενός βιβλίου που πραγματεύεται Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, και μάλιστα για πρωτοετείς φοιτητές, θα πρέπει να ξεπερνά δύο πολύ βασικές δυσκολίες. Η πρώτη αφορά στην παρουσίαση των Μαθηματικών εννοιών που πρέπει να γίνεται με σαφήνεια και πληρότητα, ενώ η δεύτερη αφορά στο να πεισθούν οι πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες ότι αυτά που διαβάζουν είναι τα κλειδιά για να ανοίξουν πόρτες που θα τους οδηγήσουν στη λύση των Μαθηματικών προβλημάτων που θα αντιμετωπίσουν στην επιστήμη τους είτε κατά την διάρκεια των σπουδών τους είτε αργότερα σαν επαγγελματίες.

Ο συνδυασμός της απόκτησης γνώσεων τόσο των Μαθηματικών εννοιών που παρουσιάζονται στο πρώτο μέρος του βιβλίου, όσο και του πακέτου Συμβολικής Άλγεβρας που αναπτύσσεται στο δεύτερο μέρος, ελπίζω και εύχομαι να αποτελέσουν το έναυσμα που χρειάζεται ο αναγνώστης για να γνωρίσει με σύγχρονο τρόπο τον μαγικό κόσμο των Μαθηματικών.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά