Περιγραφή

[...] Το βιβλίο αυτό, απευθύνεται κυρίως σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ειδικότητας ηλεκτρολόγου μηχανικού αλλά και συγγενικών ειδικοτήτων, καθώς επίσης και σε μηχανικούς της πράξης. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην ανάπτυξη και την ανάλυση των βασικών εννοιών και φαινομένων που σχετίζονται με την κατανόηση της λειτουργίας των ηλεκτρικών μηχανών, καθώς επίσης και στη μοντελοποίησή τους. Για την καλύτερη κατανόηση της ύλης, κάθε κεφάλαιο συνοδεύεται από πολλά και κατάλληλα επιλεγμένα παραδείγματα. Στη 2η έκδοση, έγιναν οι απαραίτητες μικροδιορθώσεις και βελτιώσεις της 1ης έκδοσης και προστέθηκε το 11ο κεφάλαιο, που αφορά στη δυναμική ανάλυση των σύγχρονων μηχανών. [...]

(από τον πρόλογο του συγγραφέα)

Σχόλια