Περιγραφή

Περιέχει:
Kεφάλαιο 1: Εισαγωγή,
Kεφάλαιο 2: Θεμελιώδεις Αρχές & Έννοιες της Μηχανικής Ρευστών,
Kεφάλαιο 3: Ρευστά σε Ισορροπία (Υδροστατική),
Kεφάλαιο 4: Διαφορική Ανάλυση Κίνησης Ρευστού,
ΜΕΡΟΣ Α: Κινηματικές Έννοιες, ΜΕΡΟΣ B: Αρχές Διατήρησης Μάζας, Ορμής, Ενέργειας,
Kεφάλαιο 5: Στρωτές Ροές Πραγματικών Ρευστών,
Kεφάλαιο 6: Ροή Ιδεατών Ρευστών,
ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ, ΜΕΡΟΣ Β: ΑΣΤΡΟΒΙΛΗ ΡΟΗ,
Kεφάλαιο 7: Ολοκληρωτική Ανάλυση. Χρήση Πεπερασμένων Όγκων Ελέγχου,
Kεφάλαιο 8: Διαστατική Ανάλυση και Νόμοι Ομοιότητας,
Kεφάλαιο 9: Τυρβώδεις Ροές, Kεφάλαιο 10: Ασυμπίεστα Οριακά Στρώματα,

ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ,
ΜΕΡΟΣ Β: ΣΤΡΩΤΑ ΟΡΙΑΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ,
ΜΕΡΟΣ Γ : ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑ,
ΜΕΡΟΣ Δ : ΤΥΡΒΩΔΗ ΟΡΙΑΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ,
Kεφάλαιο 11: Μόνιμη Ασυμπίεστη Ροή σε Κλειστούς Αγωγούς,
Kεφάλαιο 12: Μόνιμη Ροή σε Ανοιχτούς Αγωγούς,
Kεφάλαιο 13: Στοιχεία Διανυσματικού Λογισμικού,
Kεφάλαιο 14: Συστήματα Μονάδων και Φυσικές Ιδιότητες Ρευστών,
Αγγλική Ορολογία, Πίνακας Συμβόλων, Βιβλιογραφία, Ευρετήριο

Σχόλια