Περιγραφή

Η σύγχρονη μηχανή είναι ακόμη και σήμεαρ ο κυρίαρχος τύπος ηλεκτρικής μηχανής για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. [...]

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές των τμημάτων μηχανικών, αλλά και σε μηχανικούς που ασχολούνται με τη διασύνδεση μονάδων ανεξάρτητων παραγωγών ή αυτοπαραγωγών με το ηλεκτρικό δίκτυο. [...]

(από την εισαγωγή του βιβλίου)

Σχόλια