Περιγραφή

Περιέχει:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, Εισαγωγή στην οργάνωση παραγωγής και τη διοίκηση εφοδιασμού, Διοίκηση ποιότητας, Στατιστικός έλεγχος διαδικασιών, Σχεδιασμός προϊόντος, Σχεδιασμός υπηρεσιών, Διαδικασίες και τεχνολογία, Σχεδιασμός δυναμικότητας και εγκαταστάσεων, Ανθρώπινοι πόροι, Διαχείριση έργου,
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ, Στρατηγική και σχεδιασμός, διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, Προμήθειες και διανομή παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας, Προβλέψεις, Διαχείριση αποθεμάτων, Προγραμματισμός πωλήσεων-παραγωγής (S & OP), Προγραμματισμός πόρων, Λιτά συστήματα, Χρονικός προγραμματισμός, Ευρετήριο.

Σχόλια