Περιγραφή

Το αντικείμενο του παρόντος συγγράμματος είναι η ενδελεχής παρουσίαση της βασικής θεωρίας που σχετίζεται με την περιοχή της γραμμικής άλγεβρας. Σημειώστε ωστόσο πως το υλικό που καλύπτεται, επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές των μαθηματικών και περιλαμβάνει στοιχεία συναρτησιακής, πραγματικής και μιγαδικής ανάλυσης, θεωρίας πινάκων, μαθηματικής φυσικής, διαφορικών εξισώσεων και εξισώσεων διαφορών. Το βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές όλων των Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ που σχετίζονται με το χώρο των θετικών επιστημών (όπως είναι, για παράδειγμα, Τμήματα Φυσικής, Μαθηματικών, Πληροφορικής, Επιστήμης Υπολογιστών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διδακτικό σύγγραμμα για ένα ή δύο εξαμηνιαία μαθήματα γραμμικής άλγεβρας, καθώς και ως βοήθημα για συναφή μαθήματα του οικείου γνωστικού αντικειμένου. [...]

(από τον Πρόλογο του συγγραφέα)

Σχόλια


Δείτε κι αυτά