Περιγραφή

Περιέχει:
Ορισμοί και βασικές λειτουργίες στοιχείων, Άμεσοι μέθοδοι σχηματισμού στοιχείων, Επίλυση προβλημάτων των βαθμωτών πεδίων, Η αρχή των μεταβολών στην καθολική ανάλυση, Εφαρμογή της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων με το πρόγραμμα ANSYS, Άλγεβρα μητρώων, Τυπολόγιο, Βιβλιογραφία, Ευρετήριο

Σχόλια