Περιγραφή

Αφορμή για τη συγγραφή της ανά χείρας έκδοσης αποτέλεσαν οι σημαντικές αλλαγές που επήλθαν στη νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών τα τελευταία χρόνια, ιδίως με το Ν. 3587/2007, αλλά και οι δραματικές εξελίξεις της οικονομίας, με τις τελευταίες να καταδεικνύουν περισσότερο παρά ποτέ την αναγκαιότητα τόνωσης και ενίσχυσης της πλευράς της ζήτησης αφού καθένας αντιλαμβάνεται ότι οικονομική ανάπτυξη χωρίς κατανάλωση είναι αδύνατη.
Το βιβλίο συμβάλλει στην κατανόηση της νομοθεσίας και της πολιτικής για τους καταναλωτές, όπως αυτή έχει εξελικτικά διαμορφωθεί μέσα στο "δίκαιο της αγοράς". Επίσης αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο και για κάθε συναλλασσόμενο στην αγορά προσφέροντάς του μία ολοκληρωμένη εικόνα των δικαιωμάτων.

Σχόλια