Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό αποτελεί βοήθημα για την Έκφραση-Έκθεση της Β’ Λυκείου και έχει στόχο να προετοιμάσει το μαθητή, ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσει, να σχολιάσει, να κρίνει και να παραγάγει "λόγο".

Συγκεκριμένα, το βιβλίο περιλαμβάνει:
- τη θεωρία που πρέπει να γνωρίζει ο μαθητής
- παραδείγματα και ασκήσεις εμπέδωσης για τη θεωρία
- πληροφοριακά στοιχεία, απανθισμένα από μελέτες και άρθρα, για κάθε θεματική ενότητα
- κριτήρια αξιολόγησης.

Οι απαντήσεις στις ασκήσεις εμπέδωσης και στα κριτήρια αξιολόγησης βρίσκονται στο τέλος του
βιβλίου.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά