Περιγραφή

Το συγκεκριμένο Βιβλίο αποτελεί βοήθημα στο σχολικό εγχειρίδιο "Ομήρου Οδύσσεια", που διδάσκεται στην Α΄ τάξη γυμνασίου.
Λαμβάνοντας υπόψη μας τη διδακτέα ύλη και τον χρόνο διδασκαλίας της, προσπαθήσαμε να επικεντρώσουμε την ανάλυσή μας στους βασικούς διδακτικούς στόχους κάθε ενότητας. Συγχρόνως προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τον μαθητή να κατανοήσει την υπόθεση του έπους, την περίτεχνη τεχνική του και τον ομηρικό κόσμο ο οποίος προβάλλει μέσα απ' αυτό.
Κάθε ενότητα που διδάσκεται αναλυτικά περιλαμ6άνει:
- περιληπτική απόδοση του περιεχομένου της
- λεξιλογικά - σημασιολογικά στοιχεία
- στοιχεία υλικού πολιτισμού
- στοιχεία δομής
- ιδέες - αντιλήψεις - αξίες - θεσμούς που προβάλλονται κάθε ψαρά
- ηθογράφηση των προσώπων που εμφανίζονται ή αναφέρονται
- στοιχεία τεχνικής
- θέματα προς απάντηση, των οποίων οι απαντήσεις δίνονται στο τέλος του βιβλίου.
Σχετικά με τα αποσπάσματα ραψωδιών που δεν πρόκειται να διδαχτούν αναλυτικά και με τις ραψωδίες που στο σχολικό βιβλίο υπάρχουν μόνο με τη μορφή περιληπτικής αναδιήγησης, γίνεται σύντομη αναφορά, όπου επισημαίνονται τα βασικά σημεία τους και επιχειρείται η λειτουργική τους σύνδεση με τις ραψωδίες που προηγούνται και με εκείνες που έπονται, προκειμένου να κατανοηθεί η λειτουργική τους θέση μέσα σ' ολόκληρη τη σύνθεση του έπους. Επίσης, δίνονται αναλυτικά οι απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου, καθώς και ο σχολιασμός των εικόνων (για τη θέση τους βλ. περιεχόμενα).

Σχόλια