Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό εξειδικεύεται στα θέματα διεθνών σχέσεων, στρατηγικής και ασφάλειας. Μελετά τη λειτουργία, διοίκηση και πολιτική διεθνών και περιφερειακών οργανισμών. Συγκεκριμένα του Βόρειο-Ατλαντικού Οργανισμού (ΝΑΤΟ). Εμπλουτίζει, ανανεώνει και αποδεικνύει δια μέσου των νέων επιστημονικών και επαγγελματικών δεδομένων, κυρίως πρωτογενών στοιχείων, (στοιχεία μέχρι και το 2012), θέματα διεθνούς ασφάλειας και στρατηγικής.

Το έργο δημιουργεί και συμπληρώνει την Ελληνική βιβλιογραφία. Ενισχύει τα θέματα διεθνών σχέσεων, στρατηγικής και ασφάλειας. Αποδίδει νέα στοιχεία για τη λειτουργία και πολιτική του μοναδικού πολιτικο-στρατιωτικού οργανισμού στον Ευρω-Ατλαντικό χώρο. Επεξηγεί και διαμορφώνει το νέο ρόλο της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας, χρονικού ορίζοντα το 2025. Αναδεικνύει τελικά υφιστάμενες και νέες πολιτικές και στρατιωτικές σχέσεις της Ελλάδος με το ΝΑΤΟ κατά το έτος 2012, στο οποίο γιορτάζει τα 60 χρόνια από την ένταξή της στη Συμμαχία.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά