Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό, που αποτελεί επιτομή του Ατομικού και Συλλογικού Εργατικού Δικαίου, από τα πράγματα περιορίζεται σε συνοπτική παρουσίαση του νέου θεσμικού πλαισίου των εργασιακών σχέσεων.
Στην παρούσα έκδοση γίνεται συνθετική ανάλυση των πρώτων αλλά και των πρόσφατων εφαρμοστικών νόμων για τα μνημόνια ετών 2010, 2011 (4024/2011, 4046/2012, ΠΥΣ αριθμ. 6/2012, 4052/2012, 4093/2012), κι εύκολα συμπεραίνει κανείς ότι πρόκειται για μια πλούσια παραγωγή νομοθετικού έργου για τις εργασιακές σχέσεις, που δε στηρίζεται στις συνήθεις μεταρρυθμίσεις.

Σχόλια