Περιγραφή

Στον παρόντα τόμο δημοσιεύονται τα πρακτικά του 37ου Πανελληνίου Συνεδρίου που διοργάνωσε η Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Κεφαλληνίας στο Αργοστόλι, στις 6-9 Σεπτεμβρίου 2012.
Το γενικό θέμα του συνεδρίου ήταν "Ζητήματα ασφαλιστικών μέτρων", ένα θέμα που, λόγω της φύσεως της σχετικής διαδικασίας, διατηρεί αμείωτη την επικαιρότητα και το ενδιαφέρον του.
Τα ζητήματα που τέθηκαν προς έρευνα στο Συνέδριο ήταν η προσωρινή διαταγή, η οποία έχει εκκολαφθεί στους κόλπους της προσωρινής δικαστικής προστασίας, η νομοθετική ρύθμιση της ανακλήσεως των αποφάσεων των ασφαλιστικών μέτρων (άρθ. 696 - 698), τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν στην υπό ευρεία και στενή έννοια εκτέλεση των εντός του πλαισίου των ασφαλιστικών μέτρων εκδιδόμενων αποφάσεων και λοιπών πράξεων, αλλά και η αναστολή της εκτελέσεώς τους, ενώ παρουσιάστηκε και η διεθνής και η ευρωπαϊκή διάσταση των ασφαλιστικών μέτρων, θέμα χρήσιμο ενόψει του διαρκώς αυξανόμενου αριθμού των διασυνοριακών διαφορών.

Σχόλια