Περιγραφή

Εισαγωγή, Μετάφραση, Σχόλια:Μπάρλας, Τ.-Ταμβάκης Κ.
Σελίδες:257
Καλή κατάσταση.
Ελάχιστα κιτρινισμένα φύλλα.
Βιβλίο τσέπης.

Περιγραφή:
Αντίθετα με το απλό κάλλος και την ήρεμη συμμετρία του Σοφοκλή, το κυριότερο γνώρισμα των δραμάτων του Αισχύλου είναι το "μεγαλόπρεπο και τιτανικό". Γίγαντες και τιτάνες είναι τα πρόσωπα στις τραγωδίες του. Γιγάντεια και τα πάθη τους και φοβερές οι τιμωρίες τους.
Λαμπρές εικόνες και τολμηρές μεταφορές, επαναστατικές συνθέσεις λέξεων και ονομάτων, χαρακτηρίζουν το ποιητικό ύφος του Αισχύλου, ανάλογο προς τις μεγάλες και υπεράνθρωπες μορφές των ηρώων του.
Όμως η αξία του έργου του δεν έγκειται μόνο στην έξοχη ποιητική τους μορφή αλλά και στις σπουδαιότητες και ουσιαστικές μεταβολές που επέφερε ο Αισχύλος τόσο στην όλη οικονομία της τραγωδίας όσο και στον τρόπο της παράστασης της. Γι' αυτό και αναδείχτηκε πραγματικά σε "πατέρα της τραγωδίας".

Σχόλια