Περιγραφή

Το εγχειρίδιο αυτό, της ενότητας "Η Βιβλιοθήκη της Αξιολόγησης", απαντά στις ερωτήσεις του πρώτου τεύχους που εξέδωσε το Κ.Ε.Ε. και αναφέρεται σε τρείς ενότητες του σχολικού βιβλίου:
Η είδηση και το σχόλιο
Η οργάνωση και η παρουσίαση της είδησης
Σημειώσεις - Περίληψη
Η πλειοψηφία των απαντήσεων συνοδεύεται απο αιτιολόγηση ακόμα και αν η εκφώνηση δεν το απαιτεί. Αυτό κρίθηκε αναγκαίο προκειμένου οι αναγνώστες, εκπαιδευτικοί και μαθητές. να αποκωδικοποιήσουν σωστά το ζητούμενο, να κατανοήσουν την απάντηση και να αποκομίσουν μια όσο το δυνατόν πιο εμπεριστατωμένη και ολοκληρωμένη άποψη. Οι απαντήσεις έχουν στηριχθεί στη θεωρία του σχολικού βιβλίου και είναι διατυπωμένες με πνεύμα ελευθερίας και διεύρυνσης.

Σχόλια