Περιγραφή

Το παρόν βιβλίο περιλαμβάνει:

- συνοπτική θεωρία
- μεθοδολογία με χρήσιμες παρατηρήσεις
- ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
- ερωτήσεις κατανόησης
- ασκήσεις
- προβλήματα
- κριτήρια αξιολόγησης
- απαντήσεις και λύσεις όλων των ερωτήσεων, ασκήσεων και προβλημάτων

Σχόλια