Περιγραφή

Το βιβλίο "La route vers Sorbonne C2 - Litterature (2019-2020)" απευθύνεται σε κάθε υποψήφιο που θα λάβει μέρος στις γραπτές και προφορικές εξετάσεις για την απόκτηση του διπλώματος Sorbonne C2.

Χωρίζεται σε δύο μέρη:

1. Πολιτισμός
- Η Γαλλία και η Γαλλοφωνία
- Η Γαλλία και η Ευρώπη
- Προτεινόμενα θέματα για τα προφορικά του Πολιτισμού (νέο)

2. Λογοτεχνία
- "Ubu roi", Alfred Jarry
- "Enfance", Nathalie Sarraute
- Γενικές λογοτεχνικές ερωτήσεις για τα δύο έργα (νέο)

Περιέχει:
- Αναλυτικές πληροφορίες για τις προτεινόμενες θεματικές των προφορικών του Πολιτισμού
- Προτεινόμενα θέματα για τα προφορικά του Πολιτισμού (νέο)
- Βιογραφίες των Alfred Jarry και Nathalie Sarraute
- Ανάλυση του θεατρικού έργου "Ubu roi" και του διηγήματος "Enfance": περίληψη κάθε σκηνής/μέρους, τεχνικές ("Ubu roi"), λογοτεχνικοί τόνοι ("Ubu roi"), σχήματα λόγου, παρουσίαση και περιγραφή θεατρικών χαρακτήρων/προσώπων ανά σκηνή/ μέρος, σημαντικά σημεία κάθε σκηνής/μέρους (νέο), λεξιλόγιο (νέο), ερωτήσεις ανά σκηνή/μέρος
- 10 γενικές λογοτεχνικές ερωτήσεις για κάθε έργο (νέο).

Σχόλια


Δείτε κι αυτά