Περιγραφή

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται με αναλυτικό τρόπο η διδακτέα ύλη της Χημείας Β΄ Λυκείου. Ακολουθείται πιστά η δομή του σχολικού βιβλίου.

Περιέχει:

- αναλυτική θεωρία για πλήρη κατανόηση της ύλης
- ερωτήσεις θεωρίας με τη σωστή απάντηση
- ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με αιτιoλόγηση για τη θεωρία
- βασικές ασκήσεις υποδειγματικά λυμένες σύμφωνα με την αντίστοιχη μεθοδολογία
- ασκήσεις και προβλήματα για λύση, των οποίων το πλήθος και η πολυμορφία εξασφαλίζουν τη σωστή προετοιμασία του μαθητή
- διαγωνίσματα ύστερα από κάθε ενότητα του κεφαλαίου
- παράρτημα με τις απαντήσεις όλων των θεμάτων ,καθώς και όλων των ασκήσεων και
ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου .
- προετοιμασία για την Γ΄Λυκείου

Σχόλια