Περιγραφή

Πλήρες βοήθημα για το αντίστοιχο σχολικό βιβλίο.

Περιλαμβάνει:
- λεξιλόγιο για την κατανόηση των κειμένων
- περίληψη
- τις απαντήσεις στις ασκήσεις του Βιβλίου μαθητή και του Τετραδίου Εργασιών
- επισημάνσεις στη γραμματική, το συντακτικό, την ορθογραφία κ.ά.
- συμπληρωματικές ασκήσεις εμπέδωσης της θεωρίας
- κριτήρια αξιολόγησης.

Σχόλια