Περιγραφή

Το παρόν έργο απευθύνεται σε όλους τους μαθητές αλλά ιδιαίτερα σε όσους στοχεύουν σε υψηλόβαθμες σχολές, που απαιτούν άριστη επίδοση. Περιλαμβάνει τις ενότητες:

- Ρευστά
- Κινήσεις στερεών σωμάτων
- Ροπή δύναμης - Ισορροπία στερεού σώματος
- Ροπή αδράνειας
- Θεμελιώδης νόμος της στροφικής κίνησης

Κάθε ενότητα περιέχει πλήρη τυπολογία, παρατηρήσεις που εξαντλούν τις μεθοδολογίες επίλυσης προβλημάτων κάθε έννοιας, συνοδευόμενες απο προσεκτικά επιλεγμένες εφαρμογές, μεγάλο πλήθος υποδειγματικά λυμένων προβλημάτων με παραπομπές στις παρατηρήσεις και ασκήσεις προς λύση με τη μορφή των θεμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά