Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό βοηθά τους σπουδαστές και τους αποφοίτους της ειδικότητας "Βοηθοί Φαρμακείου" να αντεπεξέλθουν στις εξετάσεις πιστοποίησης. Από την άλλη πλευρά, αποτελεί απαραίτητο εργαλείο και κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Οι απαντήσεις των ερωτήσεων περιέχουν:

- την κυρίως απάντηση

- ένα ή περισσότερα πλαίσια. Τα πλαίσια δεν αποτελούν μέρος της απάντησης, αλλά παρατίθενται για να προσθέσουν πληροφορίες σημαντικές για την κατανόησή της. Οι πληροφορίες στα πλαίσια περιλαμβάνουν είτε θεωρία που προηγείται αυτής που αναφέρεται στην απάντηση, είτε επεξηγηματική θεωρία, είτε κάποιες επιπλέον χρήσιμες πληροφορίες

- ένα ή περισσότερα σχήματα

Σχόλια


Δείτε κι αυτά