Περιγραφή

Περιέχονται τα κείμενα:

Κεφάλαιο 1
- Η Ευρώπη και ο κόσμος τον 19ο Αιώνα (1815-1871)

Κεφάλαιο 2
- Από τον 19ο στον 20ο αιώνα (1871-1914)

Κεφάλαιο 3
- Ο Α΄Παγκόσμιος Πόλεμος και άμεσες επιπτώσεις του

Κεφάλαιο 4
- Η Ευρώπη και κόσμος κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου

Κεφάλαιο 5
- Ο Β΄Παγκόσμιος Πόλεμος

Κεφάλαιο 6
- Ο μεταπολεμικός κόσμος

Κεφάλαιο 7
- Πνεύματα και καλλιτεχνικά ρεύματα από την περίοδο του ρομαντισμού έως τις αρχές του 21ου αιώνα

Σχόλια