Περιγραφή

Το βιβλίο ακολουθεί κατά μάθημα το νέο σχολικό βιβλίο των Μαθηματικών της E΄ τάξης και αποτελεί μια πλήρη και εποπτική παρουσίαση της ύλης του μαθήματος.

Περιέχει:

- αναλυτική θεωρία με πλήθος παραδειγμάτων
- λυμένα προβλήματα
- μεθοδολογικές και διδακτικές επισημάνσεις
- διαφορετικούς τύπους ασκήσεων και προβλημάτων, διαβαθμισμένης δυσκολίας, καθώς και ασκήσεις για δυνατούς λύτες
- κριτήρια αξιολόγησης ανά ενότητα
- αναλυτικές λύσεις όλων των ασκήσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό
- ένθετα με αναλυτικές λύσεις των ασκήσεων των αντίστοιχων σχολικών βιβλίων

Σχόλια