Περιγραφή

Περιέχει τέσσερα βιβλιαράκια με τους παρακάτω τίτλους;
- Χρώματα
- Σχήματα
- Αριθμοί
- Η μέρα μου...

Σχόλια