Περιγραφή

Στο βιβλίο "Μαθηματικά Γ΄ λυκείου" - γενικής παιδείας ο φροντιστής - μαθηματικής Βασίλης Γατσινάρης παρουσιάζει σε απλά μαθήματα όλη την εξεταστέα ύλη που προβλέπεται από το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας για τα μαθηματικά Γ΄ λυκείου - γενικής παιδείας.

Το βιβλίο περιέχει:
- Συστηματική παρουσίαση και ανάλυση όλης της θεωρίας του σχολικού βιβλίου, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα, με απλά παραδείγματα και αντίστοιχες ασκήσεις.
- Ομαδοποίηση όλης της ύλης σε ενότητες, όπου δίνονται παραδείγματα και λυμένα θέματα, συνοδευόμενα από πολλά σχόλια και ασκήσεις.
- Εργασίες, επαναληπτικές ασκήσεις.
- Επαναληπτικά διαγωνίσματα και θέματα Πανελλήνιων εξετάσεων.

Σχόλια