Περιγραφή

Αυτό το τετράδιο προτείνει στα παιδιά να εξασκηθούν στη λογική και στα μαθηματικά, διεξάγοντας πρωτότυπες έρευνες, οι οποίες στηρίζονται στο συμπέρασμα (από συλλογές, ακολουθίες πραγμάτων, ζεύγη...), στον συνδυασμό πολλών στοιχείων και στην ένταξη στον χρόνο και στον χώρο.

Στην προσπάθειά του να επιλύσει τα 50 αινίγματα, το παιδί θα εξασκηθεί στο να:
- διαβάζει και να κατανοεί κείμενα
- αναζητεί στοιχεία
- αναλύει πληροφορίες
- παρατηρεί σχέδια και σχήματα
- κατανοεί τις λογικές σχέσεις μεταξύ των διάφορων δεδομένων
- επαληθεύει τα αποτελέσματά του χάρη στην ύπαρξη ψυχαγωγικών σελίδων, με τίτλο "Λύση του Μυστηρίου", ή αστείων.

Ένας διασκεδαστικός τρόπος ανάπτυξης του κριτικού πνεύματος, που καλλιεργεί τη λογική.

Σχόλια