Περιγραφή

Η φαντασία των γονιών ξεπερνάει αυτή των παιδιών μπροστά στην αμηχανία τους να απαντήσουν στα παιδιά για την προέλευσή τους.
Ένα βιβλίο απαραίτητο, που λύνει όλες τις απορίες των παιδιών.

Σχόλια