Περιγραφή

Το βιβλίο La route vers Sorbonne C1-Litterature (2017-2018) απευθύνεται σε κάθε υποψήφιο που θα λάβει μέρος στις γραπτές και προφορικές εξετάσεις για την απόκτηση του διπλώματος Sorbonne C1.
Χωρίζεται σε δύο μέρη:
Πολιτισμός
-Η εκπαίδευση στη Γαλλία - Η θρησκευτική κατάσταση στη Γαλλία - Τα μεγάλα πολιτιστικά
γεγονότα των δύο τελευταίων ετών στη Γαλλία και στον γαλλόφωνο κόσμο - Η γαλλοφωνία - Οι
μεγάλες πολιτικές δυνάμεις της Γαλλίας σήμερα

Λογοτεχνία
-« Le Horla et autres contes d’angoisse », Guy de Maupassant - « Electre », Jean Giraudoux

Περιέχει :
-Πληροφορίες για το εκπαιδευτικό σύστημα και τη θρησκευτική κατάσταση της Γαλλίας, επιλεγμένα πολιτιστικά γεγονότα, τη γαλλοφωνία και το πολιτικό σύστημα της Γαλλίας σήμερα
Βιογραφίες των Guy de Maupassant και Jean Giraudoux - Ανάλυση της συλλογής διηγημάτων
« Le Horla et autres contes d’angoisse » : περίληψη κάθε διηγήματος, παρουσίαση σχημάτων λόγου και περιγραφή προσώπων, ερωτήσεις.
-Ανάλυση της τραγωδίας « Electre » : περίληψη,παρουσίαση θεατρικών χαρακτήρων, τεχνικές, λογοτεχνικοί τόνοι (κωμικός, τραγικός, ειρωνικός κτλ.), σχήματα λόγου, περιγραφή θεατρικών χαρακτήρων, ερωτήσεις.

Σχόλια


Δείτε κι αυτά